G900FD

 

این مدل چون سفارش اروپا است به صورت رسمی دارای فارسی نمی باشد.

شما با این رام می توانید این مدل را فارسی کنید.

این رام به صورت پیش فرض روت شده می باشد و به راحتی با ادین بر روی گوشی رایت می شود.