فایل فلش فارسی S5220 + دانلودر

فایل فلش فارسی S5220 + دانلودر

حل مشکل هنگ بر روی آرم و حل مشکل خاموشی

 

فایل کاملا رسمی و فارسی می باشد و به همراه آموزش فلش توسط تیم ما ارائه شده است.√